АКТУАЛНА СМЕТКА

ЕТ „Иркатур – Димитър Иванов”

ЕИК:821102614

Банка: ОББ клон Монтана

BIC код: UBBSBGSF

IBAN: BG41UBBS80021050166140


АКТУАЛНА СМЕТКА

„Иркатур – М” ЕООД 

 ЕИК:204090351

Банка: ОББ клон Монтана

BIC код: UBBSBGSF

IBAN: BG94UBBS80021076004240


Лична сметка:

Гергана Димитрова Иванова

ЕНГ: 8510233234

BG28UBBS80021062325130

UBBS BGSF

Обединена Българска Банка АД