ПЛИТВИЧКИ ЕЗЕРА, ПЕЩЕРАТА ПОСТОЙНА ЯМА И ЕЗЕРОТО БЛЕД