Писмо

От Димитър Николов Иванов – Управител

На ЕТ“Иркатур – Димитър Иванов“ с ЕИК:821102614

Адрес: гр.Монтана ул.“Славянска“ №6

Във връзка със създалата се обстановка заради COVID – 19 по повод на организираните ученически екскурзии и зелени училища, които няма да се осъществят искаме да ви информираме, че офиса ни от 18,05,2020 отвори пак врати и сумите които сте заплатили ще ви бъдат възстановени.

Ние сме на пазара повече от 26 години , за който сме се доказали като коректна и отговорна фирма.

Обръщаме внимание , че съгласно последните изменения на чл.25 от Закона за изменение и допълнение на мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март и за преодоляване на последиците (ДВ, бр.44 от 13 май 2020), посочи хипотезите и срока, в който Туроператора трябва да възстанови всички плащания по отмените пътувания, а именно – не по-късно от 12 месеца, считано от датата на отмяна на извънредното положение. Иркатур нама да чака крайния срок и ще се постарае в рамките на няколко месеца , преди започване на новата учебна година да ви възстанови внесените от вас суми, независимо от това дали хотелите са се изплатили към нас .

Ще изтеглим кредит , за да можем да възстановим всички заплатени суми, но не всичко зависи от нас , а и от институциите в какъв срок ще ни оформят документите и отпуснат кредита. Надяваме се и на адекватни мерки за помощ от Държавата .

Оставаме на разположение, като продължаваме искрено да се надяваме на разум, неемоционална преценка, с вяра във Вас като наши клиенти, за да се подкрепим взаимно.