Фестивал на Баницата в гр. Бела Паланка

Фестивал на Баницата в гр. Бела Паланка