GDPR

Защита на личните данни на ИРКАТУР – ДИМИТЪР ИВАНОВ ЕТ съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).